مشخصات فردی و زندگینامه
نام:سید محمد محسن
نام خانوادگی:سادات فخر
نخصص ها:فقه و اصول ، تفسیر ، علوم قرآنی

زندگی نامه

اینجانب سید محمد محسن سادات فخر در سال 1334در شهر مشهد به دنیا آمدم. تحصیلات مقدماتی را در حوزه علمیه مشهد مقدس از سال 1349 آغاز در سال 1353 به حوزه علمیه قم هجرت نمودم. در سال‌های 1365 ـ 1368 با پژوهشکده باقرالعلوم همکاری پژوهشی در پروژه موضوع نگاری تفسیر مجمع‌البیان آغاز گردید.ثمره همکاری یاد شده نشر کتاب مفتاح مجمع البیان از انتشارات اسوه می‌باشد.

نیمه دوم سال 1369 تقریباً همکاری رسمی با مرکز فرهنگ و معارف قرآن آغاز گردید. پروژه موضوع نگاری تفاسیر قرآن مجید 80 دوره کامل تفسیر قرآن از مفسران بزرگ شیعه و اهل‌سنت در سه فاز، محور همکاری مستقیم با مرکز یاد شده بود. در سال 1372 به مدیریت گروه معجم نگاری تفاسیر انتخاب و پژوهش ادامه یافت. طرح گروه فرهنگنامه‌ها در مدیریت جدید پیشنهاد و موضوع‌نگاری تفاسیر در فاز اول با حجم بیست دوره تفسیر کامل در دو فرم کتاب (فرهنگ موضوعی تفاسیر) و نرم‌افزار صراط آماده عرضه گردید.

طرح نمایه‌سازی کتاب‌های قرآنی و مرکز فرهنگ و معارف قرآن از سال 1372 در گروه فرهنگنامه‌ها آغاز گردید و در سال 1377 بیش از دو هزار و پانصد کتاب قرآنى، نمایه سازی گردید. نمایه‌های موضوعی (چکیده‌های عنوانی) تعداد کتاب‌های یاد شده در حجم بیش از یکصد و بیست و پنج نمایه موضوعى، ترکیبی تقریباً تمامی عرصه‌ها و  حوزه‌های پژوهشی قرآنى، تفسیرى، علوم قرآنی و معارف دینی را شامل می‌شود.اطلاعات یاد شده در بانک اطلاعات مرکز فرهنگ و معارف قرآن علی القاعده موجود می‌باشد.بعد از دوره شش ساله مدیریت علمی گروه فرهنگنامه‌ها و انجام پروژه‌های فاز اول موضوع‌نگاری تفاسیر و نمایه‌سازی کتاب‌های قرآنی همکاری در شورای علمی گروه فرهنگنامه‌ها ادامه دارد.